Propozície

Pokyny a základné informácie:

Hlavný organizátor:

JM Vinárstvo Doľany

Obecný úrad Doľany

OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:

Jana Mária Obernauer

Juraj Ždiňák

Michal Pavlík

Miesto a dátum konania:

Areál JM Vinárstvo Doľany,  sobota  29.septembra 2018 o 10,00hod

Disciplína:
  6 km beh vo vinohradoch, spevnené a lesné cesty

12 km beh vo vinohradoch a lesoch, turistické lesné cesty a spevnené cesty

Prezentácia:
29.9.2018 od 8hod do 9:30 hod v areáli vinárstva JM Doľany

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 9:30 hod            Prezentácia bežcov
10:00 hod                        Štart 12 km behu

10:15 hod                          Štart 6 km behu
11:30 hod                         štart Vínna míľa

11:45 hod                          Vyhodnotenie výsledkov
od 12:00 do 18:00 hod      Občerstvenie, neriadená degustácia vín JM Vinárstvo Doľany, prehliadka priestorov

Moderátor:                      Programom sprevádzy nestor bežeckých eventov DJ Lesky

Technické zázemie:        šatne a úschovňa v priestoroch vinárstva, sprcha a sociálne zázemie športové ihrisko Doľany

Účastnícky limit:            200 bežcov

Časový limit:                  1:30 hodiny

Kategórie:                      12 km trasa : muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov

ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov

6 km trasa :muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov

ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov

Štartovné:                       16 € do 31.8.2018; 18€ od 1.9.2018 do 28.9.2018

Dodatočné služby:

Busová doprava Bratislava – Doľany – Bratislava: 6 €/osoba

Vínny pas na degustáciu pre nebežca: 6 €

Štartovný balíček obsahuje:

  • štartovné číslo, čip na meranie času
  • občerstvenie na trase a v cieli behu
  • účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
  • kupón na občerstvenie pred degustáciou
  • vínny pas na degustáciu vín a prehliadku areálu JM Vinárstvo Doľany

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

  • online na stránke http://pretekaj.sk/sk/podujatia/graperun2018
  • bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení  štartovného poplatku. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia
  • po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.
  • registrácia v deň podujatia nie je možná!

 

Oznámenie neúčasti :

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 22.9.2018 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Výmena bežca:

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@graperun.sk najneskôr do 22.9.2018. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Meranie časov a výsledky:

Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia n-a stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:

V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.